Monday, May 7, 2012

Kenapa kita harus tangguhkan waktu tidur???      Seorang hakim berkata: "Seorang tidak boleh tidur sehingga menyelesaikan EMPAT perkara".

1. JANGAN tidur selama kita percaya atas bumi ada musuh, sehingga minta halalnya, sebab kemungkinan kita mati sehingga dituntut oleh ALLAH s.w.t

2. JANGAN tidur jika kita masih rasa berdosa dan belum taubat daripadanya, sebab kemungkinan kita mati dan dianggap terus dalam berdosa.

3. JANGAN tidur sehingga menulis wasiat yang tepat, sebab mungkin kita mati tanpa meninggalkan wasiat.

4. JANGAN tidur jika masih belum menyelesaikan kewajipan kepada ALLAH s.w.t.


No comments:

Post a Comment